top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska bidra till ökad kunskap om systemeffekter av ökad produktion och användning av fossilfri vätgas och elsystemets roll som möjliggörare av ökad fossilfri vätgasanvändning. Systemeffekterna kommer analyseras genom tekno-ekonomiska analyser i kombination med en syntes av resultat från bland annat Energiforsks pågående forskningsprogram ”Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen”. systemeffekter av ökad produktion och användning av fossilfri vätgas.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Vätgasens samlade påverkan på elsystemet och dess roll i energi- och klimatomställningen – En system- och syntesstudie om vätgas och elektrobränslens roll i framtidens sektorkopplade energisystem

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2025-12-31

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Webbplats

Medier
sladdar.png

Vätgasens samlade påverkan på elsystemet och dess roll i energi- och klimatomställningen – En system- och syntesstudie om vätgas och elektrobränslens roll i framtidens sektorkopplade energisystem

bottom of page