top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska utveckla, undersöka och demonstrera vindkraftens förmåga att vara en aktiv deltagare i att producera inte bara förnybar elektrisk effekt, utan också stödtjänster, till det svenska elnätet. Målet med projektet är att fler vindkraftverk och fler aktörer bidrar med stödtjänster till elnätet och att försörjningstryggheten hos det svenska elsystemet därmed ökar.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Vindkraft med spännings-, frekvensstöd och ö-drift: demonstration av nya metoder i verklig drift

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-01-31

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Webbplats

Medier
sladdar.png

Vindkraft med spännings-, frekvensstöd och ö-drift: demonstration av nya metoder i verklig drift

bottom of page