Projektbeskrivning

I projektet skapas en demonstrationsanläggning för att visa hur vätgas och gasturbiner, förnybar energiproduktion och energilagring samverkar i ett framtida flexibelt och hållbart energisystem. Överskottsel från fabrikstester och el från solceller kommer att lagras i ett batteri samt kommer att användas till att producera vätgas som används som bränsle till gasturbiner. Energimyndigheten bedömer att projektet främjar industrins klimatomställning och skapar nya möjligheter för hållbar bränslebaserad elförsörjning lokalt och regionalt i Sverige och övriga Europa.

sladdar.png

ZEHTC - Vätgasturbincenter med nollutsläpp

Sammanfattning

Projektnamn

ZEHTC - Vätgasturbincenter med nollutsläpp

Kategori

Status

Pågående

Varaktighet

2019-11-01

2022-09-30

Organisation

Siemens Industrial Turbomachinery AB

Projektledare

Markus Jöcker

Involverade aktörer

Siemens Energy AB, Länsstyrelsen i Östergötland, Finspångs kommun, Linde Gas AB, Chalmers Tekniska Högskola, Bologna University