top of page
Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att utforska vilka möjligheter ett överlagrat kommunikationssystem tillför framtidens kraftelektroniksdominerande elkraftssystem. Mer specifikt kommer projektet att fokusera på lokala/distribuerade fjärrmätningar för att uppskatta viktiga systemparametrar för att få en ökad observerbarhet i elkraftssystemet. Målet är att tillhandahålla förståelse och ett system av algoritmer för att i realtid uppskatta kraftsystemets impedans vid en specifik anslutningspunkt för ett stort frekvensområde, vilket kan användas för en mer robust styrning av nätanslutna omriktare.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Distribuerade fjärranslutna mätare för aktiv estimering av nätparametrar i realtid för digitala elkraftssystem

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-03-04 

2021-10-31

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Projektledare

Massimo Bongiorno 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola AB

Webbplats

Medier
sladdar.png

Distribuerade fjärranslutna mätare för aktiv estimering av nätparametrar i realtid för digitala elkraftssystem

bottom of page