top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att demonstrera och utveckla en syntetisk svängmassa som är kontinuerligt aktiv. Det innebär att man kan bestämma erforderlig svängmassa som behövs för olika driftsituationer och sedan se till att den finns tillgänglig utan synkrondrift på större elektriska maskiner. Projektgruppen har tidigare utvecklat styrmetoder och regulatorer för styrning i simuleringsmiljö, och i detta projekt avser man att ta fram hårdvara som kan leverera det som motsvarar kraftsystemets behov. Projektet syftar till att demonstrera en metod att aktivt styra ut den svängmassa man behöver i kraftsystemet genom anslutna energilager, såsom batterier. Tester kommer att genomföras på en mindre experimentrigg.

Sammanfattning

Projektnamn

Ersättningströghet för ett kraftsystem dominerat av förnybara källor

Program

SamspEL

Kategori

Mätning, styrning, teknik och kontroll

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-07-01 

2019-06-30

Organisation

Uppsala universitet

Projektledare

Claes Urban Lundin

Involverade aktörer

Uppsala universitet, Vattenfall R&D, Energiforsk

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

Ersättningströghet för ett kraftsystem dominerat av förnybara källor

bottom of page