top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska analysera en lösning där en kondenssvans med lämpligt ventilarrangemang och en värmesänka införs till kraftvärmeverket för att uppnå flexibelt förhållande mellan kraft- och värmeproduktion, det vill säga där kraft och värme är mer oberoende av varandra med snabb reglering. Bränslelagret vid anläggningen erbjuder ett kostnadseffektiv, robust energilager med potential till lågt klimatavtryck. Projektet kommer att drivas som ett forskningsprojekt med industrianknytning där flera företag medverkar aktivt i projektet.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Förnybar och planerbar effekt

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Att maximera flexibiliteten för kraftvärmeanläggningar

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

kraftbolag

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

FlexGEN - Next Generation Advanced Flexible Biomass Power Plants

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-02-01

Organisation

Lunds universitet

Projektledare

Magnus Genrup

Involverade aktörer

Lunds universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

FlexGEN - Next Generation Advanced Flexible Biomass Power Plants

bottom of page