top of page
Projektbeskrivning

Projektets primära syfte är att i ett samverkansprojekt bygga en pre-kommersiell demonstrationsanläggning i ett större köpcentrum, för att visa hur ett virtuellt kraftverk kan möta elsystemets utmaningar kring balansering och kapacitetsbrist. I det virtuella kraftverket ingår en teknisk lösning för flexibilitet, lagring och styrning av olika energiresurser baserad på en stor mängd data om fastigheten och dess energiresurser. Det virtuella kraftverket ska delta på marknadsplatser för balansering av elsystemet.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Hur kommersiella byggnader resurseffektivt kan balansera elsystemet genom förbrukningsflexibilitet

Program

SamspEL

Status

Pågående

Varaktighet

2020-03-01

2023-12-31

Organisation

Siemens

Projektledare

Annah Dusenlund

Involverade aktörer

Siemens

Webbplats

Medier
sladdar.png

Hur kommersiella byggnader resurseffektivt kan balansera elsystemet genom förbrukningsflexibilitet

bottom of page