top of page
Projektbeskrivning

Fossilfria transporter, decentralisering av elnätet och ökande elbehov öppnar nya utmaningar för nätägarnas DSO:er (distributionssystemoperatörer) där flexibilitet framhålls som en nyckellösning. Trots betoningen på flexibilitet saknas det fortfarande kunskap om: flexibilitetspotentialen hos industriella och kommersiella transportföretag, och även för mindre aktörer (prosumers) har inte alla potentialer med avancerad teknik, d.v.s. förnybar energi, digitalisering, och artificiell intelligens, kartlagts. Projektets mål är att svara på: (i) Hur skulle flexibilitetspotentialen i transportsektorn från både stora och små aktörer kunna maximeras samtidigt som alla parter (privata, kommersiella, industriella, DSO:er, aggregatorer) kan dra nytta av flexibiliteten? (ii) hur skulle elfordons flexibilitet kunna mildra effekterna på den begränsade nätkapaciteten och samtidigt öka den gröna elektrifieringen av transportsektorn.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

iEVsFLEX: Integrering av e-mobility i elnätet för hög flexibilitet genom AI och digitalisering

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2027-03-01

Organisation

Mälardalens Universitet

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

Mälardalens Universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

iEVsFLEX: Integrering av e-mobility i elnätet för hög flexibilitet genom AI och digitalisering

bottom of page