top of page
Projektbeskrivning

Detta forskningsprojekt bidrar med ny kunskap om mediebild, opinioner om små modulära reaktorer (SMR) samt olika aktörers perspektiv och inställningar. Med denna kunskap kan kommunikationsstrategier utvecklas som kan bidra med rimliga förväntningar och skapa förutsättningar för dialog mellan aktörer med olika inställning. Projektet utgår från att kommunikation är betydelsefullt för involvering och inkludering och att det bör ske tidigt snarare än i efterhand för att vara hållbart. Detta treåriga forskningsprojekt är uppdelat i tre arbetspaket med fokus på att analysera den framväxande bilden av SMR i medier och de aktörer som deltar i att forma bilden samt att undersöka både medborgaropinionen och centrala aktörers värdering och acceptans av SMR. Dessutom ska projektet utveckla kommunikationsstrategier för inkludering av olika intressenter i ett tidigt skede av processen och därigenom skapa förutsättningar för en socialt hållbar process. Resultaten är relevanta för svenska myndigheter.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Kommunikation kring små modulära reaktorer (SMR) - Mediebilder, opinioner och perspektiv på SMR i Sverige (akronym: KOSMR)

Program

Framtidens elsystem

Kategori

Status

Kommer snart

Varaktighet

01/07/2024

01/07/2027

Organisation

Lunds universitet

Projektledare

Åsa Elisabeth Maria Telander

Involverade aktörer

Lunds universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

Kommunikation kring små modulära reaktorer (SMR) - Mediebilder, opinioner och perspektiv på SMR i Sverige (akronym: KOSMR)

bottom of page