top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska identifiera nyckelfaktorer som hindrar tillämpningen av förnybara generatorer under ö-drift och svaga elnätanslutningar. Projektet kommer även att utveckla strategier för att övervinna hinder genom att använda en så kallad multiportsomvrikare, som kan underlätta driften av de förnybara generatorerna genom att omdirigera flexibel effekt tillgänglig från ett närliggande elnät. På detta sätt kan kraven på energilagringar minskas. Resultaten kommer att verifieras ytterligare i en Power Hardware-in-the-Loop experimentell setup.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Detta projektet syftar till att öka robustheten av lokalnätet när överföringsnätet är svagt eller tillfälligt inte tillgängligt. Projektet ska utreda strategier i syfte att öka lokalnätens försörjningstrygghet och nätstyrka.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Det första syftet med projektet är att utreda multiport-omriktare med batterilagring för att förstärka försörjningstrygghet för konsumenter genom ö-drift av lokalnät som drivs av vattenkraft. Den andra syftet är att förbättra stabiliteten av förnybara energikällor som anslutas till ett svagt elnät. Frågeställningar som ingår är:

- Vilka nyckelfaktorer påverkar effektivitet av ö-drift i lokalnätet som drivs av förnybara energikällor?
- Vad är dimensioneringsprincipen för multiport-omriktare med batterilager för att tillhandahålla en given försörjningstrygghet och nätstyrka?
- Vilken är mer effektiv, multiport-omriktare eller batterilager, för att öka robustheten av lokalnätet? Vad beror detta på?

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

DSO:er, ägare av förnybar elproduktion, lokal industri

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Multiportsomriktare att förstärka lokalnäts försörjningstrygghet och nätstyrka

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2025-08-31

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Projektledare

Peiyuan Chen

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola

Webbplats

Medier
sladdar.png

Multiportsomriktare att förstärka lokalnäts försörjningstrygghet och nätstyrka

bottom of page