top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska utveckla och utvärdera potentialen hos kraftsystemtjänster som baseras på laststyrning av värmepumpar i olika byggnadstyper, s.k. efterfrågeflexibilitet. Genom att studera fysikaliska lastmodeller tillsammans med modeller för marknads- och systemeffekter från aggregerade fastighetsbestånd, och tillämpa dessa i fallstudier, är målen att både öka kunskapen inom området samtidigt som man utvecklar nya metoder och verktyg för analys av marknadspotentialer och systemeffekter.

Sammanfattning

Projektnamn

Nätflexibla värmepumpar

Program

SamspEL

Kategori

Flexibilitet, energilager och elfordon

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-09 

2018-12-31

Organisation

Rise Research Institutes Of Sweden AB

Projektledare

Markus Lindahl 

Involverade aktörer

Nibe, NODA, Vattenfall, RISE

Webbplats

Länkar
Medier
sladdar.png

Nätflexibla värmepumpar

bottom of page