top of page
Projektbeskrivning

Plattformen för kärntekniska material (NuMaP) föreslås som ett innovationsfrämjande, aktuellt och kritiskt nationellt projekt som kan svara på flera utmaningar i den svenska elektrifieringsprocessen. Säkerhet, ekonomi och hållbarhet inom kärnkraftsindustrin beror på de material som används för de kritiska komponenterna. För dagens reaktorer är effektivitet och långsiktig drift viktiga utmaningar. För den framväxande industrin som innefattar avancerade reaktorer, är materialforskning den möjliggörande kraften som driver innovation och öppnar nya möjligheter. NuMaP kommer att samla forskare och industri från hela landet som arbetar med kärntekniska material under ett gemensamt paraply och etablera en inkluderande miljö som kommer att främja välbehövlig kompetensuppbyggnad, spännande forsknings- och innovationsresultat, offentlig samverkan, samt hög vetenskaplig såväl som samhällelig påverkan. NuMaP kommer att spela en viktig roll för att förbereda Sverige för sin fossilfria framtid.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Plattform för kärntekniska material

Program

Framtidens elsystem

Kategori

Status

Pågående

Varaktighet

01/05/2024

31/12/2027

Organisation

Kungliga tekniska högskolan

Projektledare

Daniels Pär Erik Olsson

Involverade aktörer

Kungliga tekniska högskolan

Webbplats

Medier
sladdar.png

Plattform för kärntekniska material

bottom of page