top of page
Projektbeskrivning

Projektet avser att utveckla en avancerad styralgoritm för flexibilitet och lagring som möjliggör för batterier att leverera nätnytta, utöver sin primära användning med att kapa effekttoppar och flytta energikonsumtion för elkonsumenten.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Realtidsstyrning av Batterilager för Framtidens Flexibilitetsbehov

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-02-01

2022-07-29

Organisation

Vattenfall

Projektledare

Monica Löf

Involverade aktörer

Vattenfall, Boliden, Landskrona Energi

Webbplats

Medier
sladdar.png

Realtidsstyrning av Batterilager för Framtidens Flexibilitetsbehov

bottom of page