top of page
Projektbeskrivning

Projektet kommer att vara inriktat mot risk- och tillförlitlighetsberäkningar för framtida smarta, flexibla transmissionsnät med fokus på en kombination av två smarta lösningar: nedstyrning av produktion eller förbrukning; och dynamisk belastbarhet av luftledningar. Målet är att utveckla stokastiska modeller som kommer att tillämpas på framtagna modeller av svenska elnät för att kunna ge rekommendationer till svenska elnätsföretag och andra intressenter.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Stokastiska modeller för framtidens smarta transmissionsnät

Program

SamspEL

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2021-12-31

Organisation

Luleå tekniska universitet

Projektledare

Math Bollen 

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet, Skellefteå Kraft, Energiforsk

Webbplats

Medier
sladdar.png

Stokastiska modeller för framtidens smarta transmissionsnät

bottom of page