top of page
sladdar.png

Om oss

Det svenska elsystemet står inför en period av stora förändringar, med nya resurser på produktions- och användarsidan och ett elnät som blir mer dynamiskt och uppkopplat. De genomgripande förändringarna som krävs för elsystemets omställning innebär både nya möjligheter och utmaningar. I takt med att omställningen mot framtidens elsystem går framåt ökar också behovet av att samla kunskap om forskning, utveckling och innovation på elsystemområdet.

På programhemsidan Framtidens Elsystem samlas information om dagsaktuella forskningsprojekt, utlysningar, rapporter, seminarier och nyheter - med utgångspunkt i Framtidens Elsystem samt SamspEL, Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram. Programhemsidan riktar sig till dig som arbetar på forskningsinstitut, universitet, energibolag, teknikutvecklande företag, kommun eller annan verksamhet som bidrar till, eller bevakar, utvecklingen av framtidens elsystem.

Framtidens Elsystem finansieras av Energimyndigheten och drivs av Power Circle, som en del av det upphandlade uppdraget Sprida Framtidens Elsystem. I uppdraget ingår löpande syntesarbete, konsolidering av kunskap och spridning av resultat från programmet. Sprida Framtidens Elsystem arbetar tvärgående med kunskap från pågående och avslutade projekt inom Framtidens Elsystem och det tidigare forsknings- och innovationsprogrammet SamspEl - genom seminarier och konferenser, syntesrapporter och denna kunskapsportal.

Energimyndigheten_edited.png
bottom of page