top of page

Öppen hearing kring forsknings- och innovationsstrategi för elsystemet

Energimyndigheten arbetar med en samlad strategi för finansiering av forsknings- och innovationsprojekt relaterade till elsystemet och planerar för kommande satsningar. Du har möjlighet att ta del av arbetet och lämna synpunkter vid en hearing den 19 januari 2022.


Energimyndigheten utvecklar en forsknings- och innovationsstrategi för elsystemområdet som kommer presenteras under hearingen. Syftet med strategin är att tydligare synliggöra övergripande prioriteringar för arbetet de närmaste åren. Strategin avgränsas till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt och frågor med tydlig relevans för elsystemet.


Arbetet tar sikte på de av Riksdagen fastställda energi- och klimatpolitiska målen men ska även bidra till näringspolitiska och utbildningspolitiska mål. Strategin utgör en vägledning för vilka insatser som ska prioriteras för att nå de politiskt uppsatta målen.


Arbetet med att utveckla strategin pågår just nu och vi på Energimyndigheten vill gärna veta vad du har för tankar och synpunkter kring arbetet. Därför presenterar vi våra preliminära planer och hoppas att du vill lämna synpunkter under och efter hearingen.


Hearingen riktar sig i första hand till dig som arbetar professionellt med frågor av relevans för strategin och syftet är att tydligare synliggöra Energimyndighetens övergripande prioriteringar för de närmaste åren.


Hearingen genomförs digitalt den 19 januari kl 09.00-11.00.

Mer info kring eventet finns här

Anmälan till eventet görs här

Comments


bottom of page