top of page

Ansök med ditt startup om att vinna World Energy Council's pris för innovativa energilösningar

Ansök senast 15 januari 2020


World Energy Councils och Tysklands energimyndighet Denas tävling Start up Energy Transition syftar till att lyfta fram innovativa energilösningar som kan bidra till den globala energiomställningen.


Start Up Energy Transition (SET) är en internationell plattform som stöder innovationer som påskyndar och möjliggör omställningen till ett hållbart energisystem. Den består av det årliga SET Award och SET Tech Festival.


Här tävlar 100 utvalda startups och unga företag från hela världen om prispengar på upp till 10 000 euro. Förra året fanns flera svenska företag med bland finalisterna.


Kriterier för medverkan är bland annat att företaget ska vara grundat tidigast 2009 och att en fungerande prototyp finns.


Läs mer om tävlingen och kriterier för att delta på Energimyndighetens hemsida

Comments


bottom of page