top of page

REPORTAGE: Batteristyrning för alla väder och energisystem


Hur ska vi på bästa sätt kunna ta hand om energin från förnybara energikällor och lagra den för senare användning i stora fastigheter? Den frågan sysselsätter Jan Kristoffersson på Sustainable Innovation i Stockholm. Testplatsen är natursköna Askersund invid Vättern.


Sjöängen, Askersund

Naturskönt alldeles invid Vättern ligger Askersunds nya allaktivitetshus Sjöängen, som nu har hamnat i centrum för ett spännande energistyrningsprojekt som drivs av Sustainable Innovation i samverkan med Vattenfall och Askersunds kommun.


– Byggnaden samlar många funktioner som tidigare var utspridda, som skola, storkök som levererar mat till skolor och pensionärer, en stor scen och konserthall, olika samlingslokaler, bibliotek och så vidare, säger Jan Kristoffersson, ansvarig projektledare vid Sustainable Innovation.


Jan Kristoffersson, projektledare Sustainable innovation

Projektet, formellt kallat ”Batterilager för offentliga och kommersiella lokaler”, är finansierat av Energimyndigheten och ska syfta till att etablera en pilotinstallation med elenergilagring jämte lokal solelproduktion, laddning av elbilar och styrning av energianvändning i byggnader.


– Vi har även kommit överens med Vattenfall och Askersunds kommun om att benämna projektet ”Soldrift Sjöängen”, fortsätter Kristoffersson.


Sustainable Innovation är ett icke vinstdrivande företag som ägs av Föreningen för energieffektivisering (Effekt), som i sin tur samlar Botkyrkabyggen, Centigo, Fagerhult, Göteborg Energi, Riksbyggen, Stockholmshem, Toyota, Vattenfall, White, WSP och ÅF som medlemmar. Sustainable Innovation driver utvecklingsprojekt för ett energi- och resurseffektivt samhälle, och driver stadigt cirka 20-30 projekt parallellt.


Just batterilagringsprojektet – som inkluderade omfattande solcellsinstallationer och ett batterilager som kan lagra 50 kWh – passade bra att testa vid Sjöängen, med sina stora takytor och betydande energibehov.


Taket till Sjöängen

– Vi har nu testat att styra det här batterilagret så Askersunds kommun drar maximal nytta av det. Så man laddar och laddar ur det här batteriet dels med solel, dels med el som kommer från nätet, på sätt som gör att man undviker att få stora effekttoppar.


En viktig aspekt är att styra utifrån entimmeseffekt, det vill säga att få ned högsta uttagen effekt varje timme för att därigenom begränsa abonnemangskostnaden.


– Sedan har den här anläggningen en station för laddning av elbilar, som i sin tur också ger effekttoppar, så de blir ytterligare delar i att styra om den totala effekten för byggnaden.

Jan Kristofferssons projekt – och andra projekt som Sustainable Innovation driver – har möjligheter långt bortom enskilda fastigheter. Exempelvis kan det göra att man i framtiden inte behöver dimensionera elnät för de allra högsta effekttopparna, eftersom smarta och väl utbyggda system skulle kunna omfördela viss användning så att belastningen blir mer jämn.


– Därmed kan man långsiktigt tänka sig att även nätägare kan tjäna pengar på den här typen av anläggningar.


Dagens batterilager är tillräckligt effektiva för att fungera väl i sådana sammanhang som vid Sjöängen. Däremot är lagren fortfarande dyra, men Sustainable Innovation hoppas på kostnaderna ska sjunka på samma sätt som för solceller.


I övrigt är det framför allt styrning av och mjukvara till batterilagren som behöver utvecklas. Vattenfall, som äger anläggningarna i Askersund, ser projektet som en möjlighet att utveckla sina affärer inom hållbar energi.


– De tittar på hur man kan sälja detta på en bredare marknad, som ett koncept helt enkelt. Sedan sprider vi resultaten även till beställare, såsom kommuner, och vi har redan haft två öppna seminarier där vi har berättat om anläggningen och resultaten, säger Jan Kristoffersson.


I nästa steg hoppas Kristoffersson att man ska kunna sätta upp ett projekt för maskininlärning och automation av energistyrningen – och har redan lämnat in projektansökningar för detta.Reportaget är skrivet av Joakim Rådström, frilandsjournalist och är del av en reportageserie som Power Circle tagit fram på uppdrag av Energimyndigheten som en del av forskning och innovationsprogrammet SamspEL.

Comments


bottom of page