top of page

BLOGG: Här hittar du höstens mest relevanta event och konferenser!

Trots att sommarvärmen består har de flesta av oss hunnit kommit igång ordentligt på jobbet, och det kan vara lätt att missa vad som händer utanför kontorets väggar! Därför har vi här listat höstens mest relevanta konferenser, seminairum och event inom energi och elsystemområdet.


SvD Energy Summit - 4 september - Stockholm

På SvD Energy Summit samlas viktiga nyckelpersoner i energibranchens ekosystem som ger sin syn på dagens marknad och berättar om de strategiska val de gjort. De lyfter också blicken för att fånga framtidens innovativa möjligheter och hot. Konferensen ger dig en tydligare bild av utvecklingen men också lösningar på de problem branschen står inför.


TARIFFUTFORMNING FÖR ETT EFFEKTIVT UTNYTTJANDE AV ELNÄTET - 10 september - Stockholm

Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar just nu med att ta fram föreskrifter för hur nättariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet. Den 10 september bjuds in till ett halvdagsseminarium för att informera om projektet, och få din hjälp och dina synpunkter!


Elmarknadsdagarna - 11-12 september - Stockholm

Energiföretagen anordnar denna arenan som är för dig som arbetar i strategisk funktion inom elhandel, elförsäljning, elproduktion och kraftsystem. Även olika typer av kundrepresentanter och energitjänsteföretag med intresse för energifrågor kan ha stor behållning av den här konferensen. Under dessa två dagar fokuserar vi på förändringarna på elmarknaden utifrån ett elhandels- och elproducentperspektiv.


Grid Interference on nuclear power plant operations - 24 september - Ringhals

This halfday seminar aims at gaining better understanding and possibility to pro-actively minimize interference on nuclear power plant (NPP) operation due to issues in the external grid.


Seminarium om Ren energipaketet - 1 oktober - Stockholm

Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar med ett regeringsuppdrag om genomförande av den reviderade EU-lagstiftningen inom elområdet, ett uppdrag vi ska vara klara med i slutet av november. För att informera om arbetet, och ge möjligheter till frågor och inspel, bjuder vi in till ett seminarium den 1 oktober. 


Solforum - 8-9 oktober - Göteborg

Energimyndigheten har arrangerat Solforum fyra gånger tidigare. Konferensen fokuserar på vad som är på gång inom forskning och utveckling samt solenergins roll i energisystemet. I den femte upplagan av konferensen kommer vi särskilt fokusera på frågor inom elnätsområdet kopplat till sol, samt nätverkande och workshop. Här medverkar även SamspEL Arena som en del av konferensen!


Ediel- och avräkningsk­on­ferensen 2019 - 9-10 oktober - Stockholm

Svenska Kraftnät och Elmarknadsutvecklingen bjuder in till Ediel- och avräkningskonferensen som har syftet att förtydliga och informera elmarknadens aktörer om förändringar av regelverk. Ta tillfället i akt att möta dina branschkollegor och uppdatera dig om nyheter på elmarknaden!


Vattenkraftdagen - 17 oktober - Linköping

Vattenkraftdagen anordnas av Energiföretagen och är en professionell mötesplats för alla som arbetar med vattenkraft. Syftet med dagen är att utbyta kunskap och få chans att diskutera aktuella frågor med kollegor från branschen, myndighetsföreträdare och politiker.


Havsenergiforum 2019 - 22 oktober - Stockholm

Energimyndigheten har arrangerat Havsenergiforum en gång tidigare. Konferensen fokuserar på vad som är på gång inom forskning och utveckling inom havsenergi. 


Vind 2019 - 23-24 oktober - Stockholm

Nordens största årligen återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen, med utställningshall och seminarieprogram. Dessutom: "Tillståndsdialogen" som samlar bransch och offentlig sektor till rundabordssamtal, och "forskarhörnan" som presenterar det senaste på forskningsfronten.


Svenska Solelsmässan - 29 oktober - Uppsala

Här samlas nationella och internationella företag, branschkollegor och beslutsfattare. Ta del av innovationer, utställare och föreläsningar om solel, energilagring och framtidens energisystem.


Elnätsdagarna - 13-14 november - Stockholm

Elnätsdagarna anordnas av Energiföretagen och vänder sig till all personal och företagsledning i elnätsbolaget, samt service- och entreprenadföretag, konsulter och andra som vill följa utvecklingen inom elnätsbranschen.


Coordinet Forum + SamspEL Arena #5 - någon gång i december

Håll ögonen öppna...vi kommer med mer information här på framtidenselsystem.se så småningom.


DI Energi - 28 november - Stockholm

Under dagen bjuds på senaste nytt kring megatrenderna globalt och regionalt, energisystemets framtida utformning, utvecklingen av det politiska ramverket och inte minst branschledarnas visioner och strategier kring hållbar utveckling av affärsmodeller och nya teknologier.

Comments


bottom of page