top of page

EVENT 1 Juni: Vätgastankstationer: Nya affärsmodeller utvärderar potential och nytta

1 juni kl 08:30-12:10, digitalt. Sista anmälningsdag 30 maj.


Eventet är slutkonferensen för SamspEL finansierade projektet Vätgasproduktion för ellagring efter elnätsnytta och affärsmodeller. Syftet med projektet har varit att utveckla affärsmodeller och testa dem för att utveckla förståelsen kring hur en vätgastankstation kan uppnå sin fulla potential. Affärsmodellerna tar hänsyn till drivmedelsförsäljning, nätnytta och restfölden.


Under konferensen kommer följande frågor att diskuteras; Hur optimerar och maximerar man den ekonomiska potentialen hos en vätgastankstation? Vilken nätnytta genererar den och hur kan man använda tankstationens restnyttor?

Forskare från RISE kommer också att presentera; Hur kan tankstationen bidra med att kapa effekttoppar i anslutande elnät? Hur kan tankstationen användas för frekvensreglering och vad finns det för lokala affärsmöjligheter för syrgas och spillvärme?


Konferensen vänder sig till alla aktörer inom området och är en möjlighet lära nytt och hålla sig à jour inom området nätnytta och restflöden kopplat till vätgasproduktion för ellagring och mobilitet.


Läs mer om eventet och anmälan här

Comments


bottom of page