top of page

EVENT: CoordiNet-forum 5 – Nu höjer vi effekten på flexmarknaderna

[UPPDATERING: FULLBOKAT] Välkommen till ett digitalt seminarium om CoordiNet-projektet och samverkan för flexibelt och robust energisystem den 9 december.


Just nu pågår demonstrationer av flexmarknader i Uppland, Skåne, Västernorrland/Jämtland samt på Gotland. Delta i en diskussion om hur flexmarknaderna behöver utvecklas, hur flexibilitetsleverantörer och aggregatorer ska få fungerande affärsmodeller, samt hur mängden flexibilitet som erbjuds på marknaderna på sikt ska kunna öka. Dessutom blir det en kort hearing om sektorsstrategin ”Flexibelt och robust energisystem” samt en presentation av en pågående förstudie om smart elbilsladdning på Gotland.


Program 9 december 2020

9.00-10.30 CoordiNet - Presentation och workshop


Frågeställningar att fokusera på:

  • Hur kan produkterna vidareutvecklas (day-ahead och firm capacity)?

  • Hur sker en effektiv samordning mot övriga energimarknader?

  • Hur kan riskerna sänkas för nätägare, aggregatorer och flexleverantörer?

  • Hur kan resultaten från CoordiNet-demonstrationerna skalas upp?

Kort paus


10.40-11.30: Kort hearing om Energimyndighetens sektorsstrategi för ”Flexibelt och robust energisystem”. Avstämning av förslag till handlingsplan fram till 2030. 11.30-12.00: Hur skulle smart laddning kunna implementeras på Gotland, bl.a. avseende teknik, aktörer & affärsmodeller – Simon Lundqvist, PowerCircle.


UPPDATERING 2020-12-08: Anmälan är stängd.

Σχόλια


bottom of page