top of page

EVENT: Energiomställningen i Kina och affärsmöjligheter för svenska företag 29 mars


Forum för smarta elnät har låtit göra en analys av den kinesiska marknaden med fokus på affärsmöjligheter inom smarta elnät och angränsande teknik- och tjänsteområden. Kina står inför en omfattande modernisering av elnätet och omställningen till förnybar energi pågår i stor skala, vilket innebär stor efterfrågan på innovativa lösningar. Kanske har ditt företag en teknik för integrering av lokal elproduktion, förbättrad elkvalitet eller en lösning som ökar flexibiliteten i elsystemet?


Under detta lunchseminarium presenterar vi några highlights ur marknadsanalysen och ger råd om vad man bör tänka på om man vill ta steget på den kinesiska marknaden.

Seminariet webbsänds
Comments


bottom of page