top of page

EVENT: Konferensen Framtidens Elsystem – en digital heldag om innovation i framkant

Den 21 oktober 2020 arrangerar Power Circle och Fossilfritt Sverige på uppdrag av Energimyndigheten den andra upplagan av den uppskattade heldagskonferensen Framtidens Elsystem. Med utgångspunkt i forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL presenteras några av de mest spännande projekten i det svenska elsystemet just nu. Batterilager, vätgas och mikronät är några av dagens teman. Nytt för i år är att konferensen sker digitalt – med stort fokus på interaktivitet. 

– I Sverige finns just nu ett stort politiskt fokus på elsystemet, och arbete pågår med en kommande elektrifieringsstrategi. Det pågår arbete på bred front för att skapa det elsystem som ska bli blodomloppet i det elektrifierade och hållbara samhället. Därför känns det otroligt kul att få samla branschen för att höra om de senaste insikterna från olika innovativa utvecklingsprojekt – både kommersiella och de som pågår inom akademin, säger Johanna Barr, sakkunnig inom framtidens elnät på Power Circle. 

Hur ser affärsmodellerna ut, och hur skapas lönsamhet? Vilken roll får mikronäten i framtidens elsystem, och hur stor roll kommer vätgasen att spela? Med konferensen Framtidens Elsystem vill Power Circle och Fossilfritt Sverige höja kunskapen i branschen genom att lyfta fram konkreta exempel på teknik och lösningar som bidrar till att framtidssäkra elsystemet. Under konferensen kommer Fossilfritt Sverige att presentera sin strategi för hållbar batterivärdekedja, samt ta emot inspel till det påbörjade arbetet med en strategi för vätgas och ammoniak. 

– Tempot i klimatomställningen måste ökaNu finns unika möjligheter att satsa på smarta lösningar och investeringar i elnät, batterilager och vätgas när ekonomin ska stimuleras efter coronakrisen. Därför behöver alla aktörer nu också samarbeta för att få ner tiden på tillståndsprocesserna, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.  

Nytt för i år är att konferensen sker online, med stort fokus på interaktivitet och nätverkande för att skapa en utvecklande mötesplats i det digitala formatet. Programmet kommer bjuda på insikter från flertalet projekt, men utrymme ges också till paneldiskussioner och samtal med forskare, innovatörer, utvecklare, etablerade aktörer inom industrin, samt nya innovativa bolag. Dessutom kommer det bjudas på framtidsspaningar och inspirerande samtal om innovationskraft och utvecklingsbehov framåt. 

Konferensen riktar sig brett till branschen med målsättning om en dialog mellan elnätsbolag, industrin, teknik- och tjänsteleverantörer, forskningsinstitut, myndigheter och andra verksamheter med intresse för ett hållbart och flexibelt elsystem. Mer information om program och talare kommer inom kort, men du kan anmäla dig till konferensen redan nu. 

Framtidens Elsystem arrangeras på uppdrag av Energimyndigheten för att sprida och nyttiggöra kunskapen inom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL, vars syfte är att samla Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet och bidra till utvecklingen av ett helt förnybart elsystem. Sedan 2018 driver Power Circle det upphandlade stödprojektet till SamspEL, där löpande syntesarbete, konsolidering av kunskap och spridning av resultat från programmet ingår. 

Här kan du anmäla dig till Framtidens Elsystem 2020.

För mer information, kontakta: 

Elham Kalhori, projektledare Framtidens Elsystem, Power Circle 

elham.kalhori@powercircle.org, +46 (0)70-878 99 49 

Comments


bottom of page