top of page

LÖPANDE UTLYSNING: FoU i samarbete med Svenska Kraftnät

Svenska Kraftnät driver och stöttar forskningsprojekt för att klara viktiga utmaningar för stamnätet för el, dammsäkerheten och möjliga risker i kraftsystemet. Ett projekt kan bedrivas inom något av de fyra FoU-områdena Ny teknik, Framtidens elsystem, Drift- och planeringsstöd eller Kompetensförsörjning.


För att inleda ett samarbete med Svenska kraftnät kring ett forsknings- och utvecklingsprojekt behöver du kontakta en av våra FoU-koordinatorer och göra en ansökan. Ansökan kan göras löpande och beslut tas kvartalsvis.


Comentários


bottom of page