top of page

EVENT: Nästa SamspEL Arena djupdyker i temat elkvalitet

Uppdaterat: 6 apr. 2021

Hur påverkas elkvaliteten av den pågående omställningen av elsystemet? Vilka utmaningar uppstår och hur arbetar akademi och näringsliv för att lösa dessa? Det här är några av de frågeställningar som kommer diskuteras i nästa SamspEL Arena den 24 mars, en del av en seminarieserie som Power Circle arrangerar på uppdrag av Energimyndigheten.


Elkvalitet är ett begrepp som innefattar många aspekter som ska till för en störningsfri elleverans, däribland frekvens, fasobalans, övertoner och ett antal olika typer av spänningsstörningar. Med en förändrad produktionsmix och nya typer av efterfrågan får vi nya förutsättningar för driften av elsystemet. I det här SamspEL Arena kommer vi fokusera på hur omställningen påverkar elkvaliteten och svara på frågor som: Hur påverkas elkvaliteten i elnätet med allt mer förnybar elproduktion, nya elkonsumenter och ny teknik? Hur kan vi säkerställa en bra elkvalitet i framtidens elsystem? Hur kommer kraven hos kunderna utvecklas? Frågor som blir allt mer aktuella.

Under webbinariet kommer två forskningsprojekt från Chalmers respektive företaget Independent Insulation Group berätta om hur elkvaliteten påverkas i ett system under förändring, samt hur vi kan mäta den och analysera den.Teamet på Chalmers undersöker vilka indikatorer som ska användas för att utvärdera nätstyrkan i elsystemet, när storskalig synkron kraftproduktion utgör en mindre andel av systemet och mängden enheter som använder kraftelektronik, såsom solceller, vindkraftverk och HVDC, ökar. Independent Insulation Group undersöker inverkan av olika osäkerheter på resonanser och spridning av övertoner, och arbetar med att ta fram beräkningsverktyg som kan underlätta bl.a. övertonsstudier i elnät med stora osäkerheter.

Med på webbinariet deltar även Vattenfall Eldstribution med elnätsägares perspektiv, DNV kommer att berätta om några exempel på företagets arbete inom elkvalitet och Energimyndigheten ger inledande och tankeväckande perspektiv på frågan. Moderar gör Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftteknik vid KTH.

Även i digitalform vill SamspEL Arena skapa dialog med publik och ge möjligheter till nätverkande. Webbinariet kommer bjuda på både presentationer, digitala bikupor, och paneldiskussioner. Anmälan till eventet öppnar idag och görs här. Varmt välkomna!


Läs bloggar och titta på tidigare SamspEL Arena som tagit upp teman som flexibilitet, solel och elnätets digitalisering.

Comments


bottom of page