top of page

Nyheter från projekten inom Framtidens elsystem!

Framtidens elsystem representerar Energimyndighetens huvudsakliga investering inom forskning och utveckling inom elsystemet. Stödprojektet, "Främja Framtidens Elsystem," drivs av Power Circle och syftar till att sprida och använda resultaten från Energimyndighetens forskningsprogram.

 

Som en del av programmet, lanserade Innovation Leadership Group tillsammans med KTH i veckan projektet '’Hemmens roll i ett automatiserat elnät - Ett normkritiskt perspektiv'’.  Projektet syftar till att utveckla prototyper för att utmana traditionella tankemönster kring elanvändning i hemmen.


- Det behövs mer forskning som gestaltar alternativ till rådande narrativ runt smart teknik. Här finns en klyfta mellan forskning som lyfter kritik och rådande samhällsdebatt. Projektet avser minska den klyftan, berättar Loove Broms, projektledare och designforskare på KTH.


Läs hela pressmeddelandet här.


Ett annat projekt ur portföljen är '’Styrmedel med fasta och rörliga komponenter och hur de påverkar investeringar på elmarknaden'’, med projektledare Pär Holmberg, Docent och seniorforskare på Institutet för Näringslivsforskning (IFN).


Projektet studerar hur nättariffer, skatter och kapacitetsmekanismer påverkar investeringarna på elmarknaden, och är relevant för den planerade utbyggnaden av elproduktionen i samband med energiomställningen.

 

Pär Holmberg har vid två tillfällen intervjuats om investeringar i kärnkraft, och är nyligen utnämnd som medlem i referensgruppen för regeringens utredning om finansiering och riskdelning vid investeringar i nya kärnkraftsreaktorer. Detta kan du läsa mer om här:


 Här kan du hålla utkik efter kommande utlysningar från Energimyndigheten.

Commentaires


bottom of page