top of page

Resilient & trygg elförsörjning i fokus på ARENA seminariumet

Den 7 december arrangerades seminariet ARENA trygg och resilient elförsörjning av Power Circle, på uppdrag av Energimyndigheten, inom ramen för forsknings- och innovationsprogrammet Framtidens elsystem!


Under Seminariet fick vi lyssna till resultat från en tidigare syntesrapport på temat, genomförd av Power Circle. Energimyndigheten delade med sig av hur underlagets använts för pågående arbete inom området och vilka nya projekt som fått forskningsmedel. Evengemanget inkluderade även presentationer av utvalda forskningsprojekt inom Framtidens elsystem relaterade till temat resilient och trygg elförsörjning, både från akademin och industrin.


Eftermiddagen avslutades med ett panelsamtal där representanter från myndigheter, forskning, politik och bransch samlades för att reflektera över och diskutera framtidens behov och utmaningar. Panelen poängterade viktiga utmaningar, och diskussionerna kretsade kring definitionen av ett resilient elsystem, vikten av samverkan, samt hur flexibilitet, nya tekniker, utökad kompetens inom området och olika affärsmodeller kan bidra till en trygg och resilient elförsörjning. Diskussionen sträckte sig även till kostnadsaspekter och behovet av att bygga robusta lösningar i samband med expansionen av elsystemet, för att möta samhällets framtida elbehov.


Hela seminariet går att se i efterhand här.

Comments


bottom of page