top of page

UPPHANDLING för kommersialisering av energiinnovationer

Är du redo för en upphandling som kan förbättra Sverige och världen med energiinnovationer? Energimyndigheten bjuder in till en innovativ upphandling. Vi påminner också om en utlysning om digitalisering och IT-säkerhet.


Se hit inkubatorer, science parks och tillväxtacceleratorer: Ny upphandling för att främja kommersialisering av energiinnovationer. Lämna anbud senast 1 mars!


Du som kan vara med och accelerera utvecklingen av ett hållbart elsystem med integrering av el- och transportsystemen är välkommen att söka stöd för projekt som syftar till att utveckla nya lösningar, tjänster, kunskap och kompetens.


Upphandlingen vänder sig till innovationsmiljöer såsom inkubatorer, science parks, tillväxtacceleratorer och andra motsvarande organisationer. Sista ansökningsdag är 2021-03-01 klockan 23:59.

Uppdraget kommer att pågå i totalt 3 år med en budget på 1 500 000 kronor per år för respektive avtal. Vi sätter värde i många olika aspekter för att hitta de bäst lämpade utförarna, bland annat aktörskonstellationen som söker, projektledare som samordnar uppdraget och aktiviteterna som avses genomföras under upphandlingens tre år.


Syftet med upphandlingen är att:

  • Öka fokus lokalt och regionalt på energiområdet: stärka intressenter (exempelvis investerare, små och medelstora företag etc.) för att öka kommersialiseringstakten av innovationer som bidrar till de energi- och klimatpolitiska målen.

  • Öka förutsättningarna för att nå ut lokalt och regionalt med Energimyndighetens nationella finansiering samt internationella främjandeinsatser till små och medelstora företag.

  • Öka samverkan i det befintliga innovationssystemet på lokal, regional samt nationell nivå genom värdeskapande samarbeten.

Aktiviteter kan sökas inom följande områden:

  • Utbildningar, workshops och kunskapshöjande seminarier

  • Insatser som främjar investeringar i energiinnovationer

  • Matchmaking

  • Förberedande insatser inför internationalisering


Gör så här och lämna anbud här senast 1 mars

Energimyndigheten använder i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSign. För att hämta ut upphandlingsunderlaget och lämna ett anbud, besök hemsida: TendSign Anbud för leverantörer - Visma och skapa ett gratis konto. När ni har ett konto, så söker ni upp vår upphandling:

  • Benämning/rubrik: Insatser för kommersialisering av energiinnovationer

  • Referensnummer: 2020-15793

Sista anbudsdag / ansökningsdag är 2021-03-01 klockan 23:59.

Alla frågor om underlaget ska ställas i systemet och upphandlingens funktion för frågor och svar, beaktat LOU grundprinciper. Välkommen och lycka till!


Påminnelse

Här kommer också en påminnelse om att senast 30 juni söka till Energiforsks utlysning om elnätens digitalisering och IT-säkerhet.

Comments


bottom of page