top of page

UTLYSNING: Internationella projekt som bidrar till hållbar mobilitet

Ansök senast 17 mars


Nu kan du söka stöd inom inom ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC) för att att bygga internationella konsortier, som utforskar hur forskning och innovation inom tillgänglighet och mobilitet kan bidra till en mer hållbar stadsutveckling. Energimyndigheten, Formas och Vinnova utlyser tillsammans 34 miljoner kronor för aktörer verksamma i Sverige att delta i det internationella samarbetet. 


Under januari hålls ett antal informations- och matchmakingevent, fysiskt och via webinarium.


댓글


bottom of page