top of page

UTLYSNING 1 SEPTEMBER: Smartare elektroniksystem: Genomförbarhetsstudier 2021

Uppdaterat: 7 juni 2021

Ansök senast den 1 september 2021 kl 14:00.


Det här erbjudandet riktar sig till genomförbarhetsstudier inför större forsknings- och innovationsprojekt som förväntas resultera i att ny kunskap tas fram inom Smartare elektroniksystems spetsområden, där kraftelektronik är ett av dessa områden.


I denna utlysning finns möjlighet att söka finansiering för aktiviteter som ingår i genomförbarhetsstudier, där man undersöker förutsättningar för samverkan inför större forsknings- och innovationsprojekt med inriktning på elektronik inom något av Smartare elektroniksystems tio spetsområden. Det kan vara aktiviteter som syftar till att förvärva ny kunskap och nya färdigheter för att utveckla nya eller väsentligt förbättrade produkter, processer eller tjänster. Utlysningen riktar sig till företag. Universitet och forskningsinstitut kan också delta i projekten. För ett projekt kan maximalt 400 000 kronor. Stödet kan täcka upp till 50 procent av projektets kostnader. Total budget för utlysningen är preliminärt 3 000 000 kronor.


Läs mer om utlysningen på Vinnovas hemsida.

Comments


bottom of page