top of page

UTLYSNING 8 JUNI: FFI Energi & Miljö

Ansök senast 8 juni 2021 kl 14:00.

Nu kan du söka stöd i programmet Fordonsstrategis forskning och innovation (FFI) Energi & Miljö. FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om gemensam finansiering av forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet.


Programmet är inriktat mot fordonsrelaterade forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter inom områdena ökad energieffektivitet, övergång till förnybara bränslen, minskad lokal/regional miljöpåverkan samt områden med potential att stärka Sveriges och den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft i ett globalt perspektiv. Programmet Energi & miljö har som mål att väsentligt bidra till reduktion av utsläppen av fossilt CO² och övriga emissioner från vägfordon och arbetsmaskiner.


Utlysningen fokuserar denna gång på områdena som listas nedan:

  1. Projekt med hög innovationsgrad och stor potential till minskning av klimatutsläppen (direkt eller indirekt).

  2. Projekt med branschöverskridande samverkan.

  3. Forskning och utveckling med fokus på utsläpp från ”vaggan till graven”samt på samspelet mellan infrastruktur för förnybara drivmedel (inkl. el) och fordon.

  4. Projekt som inrymmer doktorander inom elektrifieringsområdet och stärker kompetensuppbyggnaden inom detta område.

  5. Ansökningar där ett eller flera SME-företag står för minst 15 % av i projektets stödgrundande kostnader.

Den sammanlagda totala stödnivån för programmet ska ligga på maximalt 50 procent. Varje enskilt projekt måsta ha minst 25 procents näringslivsfinansiering.


Läs mer om utlysningen i sin helhet på Energimyndighetens hemsida.

Läs mer om FFI på Energimyndighetens hemsida.
Comments


bottom of page