top of page

UTLYSNING: AI i klimatets tjänst

Ansök senast 25 aug kl 14:00


Denna utlysningen är bredare än bara elsystemet och riktar sig till er som vill genomföra projekt som med hjälp av artificiell intelligens (AI) bidrar till att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser eller till att samhället anpassas till de klimatförändringar vi inte kan förhindra. Utlysningen är en gemensam satsning av Vinnova och Formas inom det nationella forskningsprogrammet om klimat.


Projekt ska röra utveckling av forskningsidéer och kunskap inom AI och klimat till en högre mognadsgrad som bidrar till datadrivna lösningar för beslutsstöd, med potential att på lång sikt ge betydande utsläppsminskningar eller nödvändiga anpassningar till klimatförändringar.


Sökande aktörskonstellationerna ska bestå av minst tre parter varav minst en ska vara en forskningsorganisation och minst en ska vara ett företag eller offentlig organisation (behovsägare). Projekten ska tydligt koppla till behov hos näringsliv eller offentlig sektor, och därmed bör dessa aktörer ha en viktig och aktiv roll.


Läs mer och ansök på Vinnovas hemsida

Comments


bottom of page