top of page

UTLYSNING: Bidra till utveckling av värme och kyla för framtidens energisystem - TERMO

Sista dag för ansökan 7 februari 2019


Du som vill bidra till utvecklingen av värme och kyla för framtidens energisystem är välkommen att söka stöd i denna utlysning. Det kan handla såväl om det tekniska systemet, som aktörer på marknaden, de spelregler som omgärdar systemet och samspelet där emellan.


Utlysta medel 50 miljoner kronor


>Läs mer på Energimyndighetens hemsida
bottom of page