top of page

UTLYSNING JUNI 2022: Elnätens digitalisering och IT-säkerhet

Uppdaterat: 14 juni 2021

Ansök senast 30 juni 2022


Energiforsk söker nu projekt inom programmet Elnätens digitalisering och IT-säkerhet, som hittar lösningar för framtida utmaningar som bland annat är energiöverenskommelsens ambition att Sveriges elproduktion ska vara 100 procent förnybar år 2040, urbanisering, kapacitetsbrist och nätreglering som ställer krav på effektivitet, leveranssäkerhet och nya investeringar.


Essentiellt för det nya programmet och de projekt som genomförs är att kunna visa på konkret nytta för deltagarna. Följande projekttyper är centrala:

  • tekniska projekt, gärna pilot/demonstrationsprojekt, handböcker

  • behovsstyrda och problemlösande projekt som engagerar problemägarna som t.ex. elnätsägare och fastighetsbolag

  • projekt som strävar efter nätverkande och kompetensuppbyggnad, syntesrapporter

Projekten bör ha ett pristak på ca 500 000 kr.


Comments


bottom of page