top of page

UTLYSNING: Forskning om människa, energisystem och samhälle

Ansök senast 3 dec


Har du en forskningsidé som övergripande berör samspelen mellan energisystemen, samhället och de aktörer som agerar i det? Då är detta utlysningen för dig!


I den här utlysningen välkomnar Energimyndigheten forskningsprojekt som kan bidra till en ökad förståelse för de möjligheter, risker och målkonflikter som kan uppstå i skapandet av ett samhälle med hållbar energi för alla.


Utlysningen sker inom ramen för forskningsprogrammet Människa, energisystem och samhälle (MESAM) som omfattar forskningsinsatser som riktar sig till problem- och utmaningsorienterad forskning om energisystemens inbördes relationer och deras samspel med omgivande samhälle och dess aktörer. Denna utlysning riktar sig till dig som ofta utgår från samhälleliga, tvärvetenskapliga, sociala, humanistiska och systemrelaterade frågeställningar.


Alla aktörer som kan bidra till programmets mål är välkomna att söka, det handlar dock främst om samhällsvetenskapliga, humanistiska och tvärvetenskapliga miljöer vid universitet, högskolor och forskningsinstitut.


Comments


bottom of page