top of page

UTLYSNING Halvårskiftet 2025: Risk- och tillförlitlighetsanalys 2021-2025

Ansök senast i halvårskiftet 2025.


Vill du bidra till att vara med och ta fram rekommendationer, nya modeller och beslutsprocesser för risk- och tillförlitlighetsanalys för elnät?


Dagens utveckling med allt fler sammankopplade system och integrerad digital utrustning i elsystemet gör samhället sårbart på nya sätt, vilket gör att fortsatt kunskap- och kompetensutveckling inom området risk- och tillförlitlighetsanalys är nödvändig.


Energiforsk välkomnar näringslivet och akademin att skicka in projektförslag till sin utlysning. Projektet ska handla om risk- och tillförlitlighetsanalys och bör svara på någon av fokusfrågorna som Energiforsk har identifierat. Dessa fokusfrågor är; Nyttja befintliga data för tillståndsbedömning för t.ex. för förbättrad övervakning och styrning av elnätet; Riskbaserad nätplanering; Värdet av korrekt felstatistik; Praktisk underhållsoptimering; Dynamiska tillförlitlighetsberäkningar; Åldringsfenomen i IT-system; Underhållsstrategi för tillförlitlig nätdrift; Sannolikhetsbaserad nätplanering; Regelverkssamverkan.


Under kommande programperiod, 2021 – 2025, kommer programmet för Risk- och tillförlitlighetsanalys att fokusera på tvärvetenskapliga kunskapsutbyten samt fortsatt utveckling av metoder och verktyg som kan förankras inom näringslivet i faktiska tillämpningar.


Utlysningen i sin helhet finns på Energiforsk hemsida.

Programbeskrivning finns att läsa på Energiforsk hemsida.

Comments


bottom of page