top of page

UTLYSNING: Informationsmöte om EU:s Innovationsfond inför utlysning 2020

Energimyndigheten bjuder den 18 september in företag till informationsmöte om EU:s Innovationsfond.


EU:s Innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ koldioxidsnål teknik. Vid mötet informerar EU-kommissionen om Innovationsfonden och den första utlysningen som planerar att öppnas år 2020.


Dessutom finns möjlighet för svenska företag att presentera sina projektidéer och ställa frågor till EU-kommissionen. Mötet syftar också till att diskutera utformningen utvärderingskriterierna för den första utlysningen.


När: 18 september 2019, 09:00-12:30 Var: Energimyndighetens kontor i Stockholm, Rosenlundsgatan 9


Läs mer och anmäl dig senast 10 september via Energimyndighetens hemsida

Comments


bottom of page