top of page

UTLYSNING: Innovationskluster till ett Hållbart och Robust Energisystem

Med denna utlysning söker Energimyndigheten aktörer som vill etablera innovationskluster för att påskynda omställningen till ett hållbart och robust energisystem.


Viktiga Detaljer


Finansiär: Energimyndigheten

Projektsfokus: Skapa förutsättningar för nya aktörskonstellationer och affärsmodeller, identifiera nya behov, dela kunskap och erfarenheter samt övervinna hinder för att bidra till energi- och klimatomställningen. Projekten ska bemöta ett eller flera utmaningsområden:


 • Teknik och hållbara värdekedjor för energiomställning och konkurrenskraft

 • Accelererad omställning genom systemdemonstrationer och affärsutveckling

 • Resilient och robust energisystem

 • Styrning, målkonflikter och utvecklingsvägar för energisystemet

 • Förstärkt kompetens för energiomställningen Dessa utmaningar bör stämma överens med ett eller flera av de tematiska områdena:


 • Elsystem

 • Bioenergi

 • Industri

 • Transportsystem

 • Värme och kyla

 • Bebyggelse


Vem kan ansöka? Alla som kan samordna innovationskluster enligt utlysningens riktlinjer kan söka, till exempel företag, offentlig sektor, branschorganisationer, universitet och högskolor, stiftelser eller institut med koppling till de angivna områdena.


Finansieringsbelopp: Totalt utlyses 45 miljoner kronor.


Sista Ansökningsdag: 13 november 2024, kl. 23:59


Informationsmöten via Teams: Under informationsmötena får du mer information om utlysningen och ansökningsprocessen samt möjlighet att ställa frågor.

När:

 • Onsdag den 4 september kl. 13:00–14:00

 • Torsdag den 8 oktober kl. 11:00–12:00

Var: Digitalt via Microsoft Teams. Ingen föranmälan krävs.


Om utlysningen: Utlysningen är en gemensam satsning från flera av Energimyndighetens tematiska forskningsprogram. Däribland Framtidens elsystem programmet.


För mer information och för att ansöka, besök Energimyndighetens webbplats.

Comments


bottom of page