top of page

UTLYSNING: Internationella projekt inom området lokala och regionala energisystem

Ansök senast 11 september 2019


Energimyndigheten utlyser 60 miljoner kronor för svenskt deltagande i 2018 års utlysning inom det europeiska samarbetet ERA-Net Smart Energy Systems (ERA-Net SES). Utlysningen fokuserar på nyskapande systemlösningar som svarar mot specifika behov i lokala och regionala energisystem och energinät.


Utlysningen tillämpar en tvåstegsprocess där första steget är inlämning av skisser senast kl. 14:00 den 11 september. Fullständiga ansökningar ska vara inlämnade den 2 november.


Comments


bottom of page