top of page

UTLYSNING: Ny utlysning för Avancerade Digitala Lösningar i Svensk Industri

I denna utlysning finansierar Vinnova projekt som syftar till att utveckla avancerade digitala lösningar för att främja elektrifiering av svensk industri. Denna utlysning är en del av programmet Avancerad digitalisering, ett industridrivet initiativ utformat för att förbättra Sveriges och den svenska industrins förmåga att skapa framtidens digitala lösningar.


Viktiga Detaljer:

  1. Finansiär: Vinnova

  2. Program: Avancerad digitalisering

  3. Projektsfokus: Utveckling av nya avancerade digitaliseringslösningar för industrins elektrifiering. Projekten ska underlätta industrins omställning, från fossila bränslen till effektiv, flexibel och cybersäker elanvändning.  

  4. Vem kan ansöka?: Konsortier bestående av minst två projektparter, inklusive minst ett svenskt företag. Parterna kan komma från industri, näringsliv, akademi, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Projekten ska drivas av industrins och näringslivets behov.

  5. Finansieringsbelopp: Upp till 3 miljoner kronor per projekt, med Vinnovas bidrag som kan uppgå till maximalt 50% av projektets stödberättigande kostnader. Den totala preliminära budgeten för denna utlysning är 30 miljoner kronor.

  6. Sista Ansökningsdag: 13 september 2024, kl 14:00


För mer information och för att ansöka, besök Vinnovas webbplats.

Comments


bottom of page