top of page

UTLYSNING: Pilot- och demoprojekt med stor potential att ställa om energisystemet

Flera ansökningstillfällen


Sök stöd till större pilot och demoprojekt. Medel kan sökas för innovationsprojekt som kan spänna över hela energiområdet. Visionen är att dessa lite större demonstrationsinsatser med stor potential ska stödja utvecklingen till ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart energisystem.


Utlysta medel är minst 10 miljoner kronor per projektPilot- och Demoutlysningen riktar sig till projekt med möjlighet till stor potential till effekt i energiomställningen. Pilot- och Demonstrationsprojekt och genomförbarhetsstudier är projekt som spänner över hela energiområdet och visionen är att dessa lite större demonstrationsinsatser ska stödja utvecklingen till ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart energisystem.  Utlysningen är till för projekt som söker mer än 10 miljoner i stöd.

Under 2019 kommer utlysningen Pilot och Demo att stänga vid tre tillfällen:

15 mars, skiss lämnas senast 21 februari10 juni, skiss lämnas senast 17 maj1 oktober, skiss lämnas senast 9 september
Comments


bottom of page