top of page

UTLYSNING: Sök stöd för forskning om Människa, energisystem och samhälle

Ansök senast 20 mars 2019


Välkommen att söka stöd för forskning som kan bidra till nya sätt att förstå energi- och klimatfrågorna. I denna utlysning stödjer vi forskning med samhällsvetenskapliga, humanistiska eller tvärvetenskapliga perspektiv på utmaningarna inom energisystemen.


Utlysta medel är 80 miljoner.





Comments


bottom of page