top of page

UTLYSNING: Större pilotprojekt och demonstrationer för omställning

Ansök senast 1 april med skiss, fullständig ansökan senast 15 maj


Utlysningen från Energimyndigheten riktar sig till pilot- och demonstrationsprojekt som tar sikte på omställning av energisystemen, inom olika utmaningsområden. Dessa inkluderar utmaningar inom samhället inklusive industrin, transport, bioenergi, elområdet och bebyggelsen. Även systemdemonstrationer som inkluderar till exempel ekonomiska, infrastruktuella, regelverksmässiga och politiska förutsättningar kan få stöd. Utlysningen riktar sig till större pilot- och demonstrationsprojekt, vilket innebär att projekt inom denna utlysning ska omfatta minimum 5 000 000 kr i stödberättigade kostnader.


Projekt ska vara inom något av följande tre olika kategorier, alternativt en kombination av dessa:


- Produkt- eller prototypdemonstrationer

- Produktionsdemonstration

- Systemdemonstration


Comentarios


bottom of page