top of page

UTLYSNING: Vill du ta fram nästa generations kraftelektronik?

Ansök senast 3 april 2019


Du som vill bidra till vinster för energisystemet genom kraftelektronik som baseras på bredbandsgapsmaterial är välkommen att söka stöd i denna utlysning. Projekten ska vara industridrivna och utlysningen riktar sig primärt till företag men högskolor, universitet och forskningsinstitut får delta.


Projekt som utvecklar och demonstrerar kraftelektronik med bredbandsgapsteknik kan få stöd


Utlysta medel är 9,5 miljoner.

Comments


bottom of page