top of page

VIDEO: Daniel Månsson berättar om Energilagring för integritet kring smarta elmätare - STOMPDaniel Månsson, från KTH och projektledare, berättar om projektet Energilagring för integritet kring smarta elmätare - STOMP. I projektet undersöks möjligheten att förbättra integriteten för prosumenter genom att använda realistiska energilagringsystem för att fysiskt ändra konsumtionsmönstret hos prosumenten samt vilka integritetsmått som är bäst lämpade.

bottom of page