top of page

VIDEO: Daniel Månsson berättar om Energilagring för integritet kring smarta elmätare - STOMPDaniel Månsson, från KTH och projektledare, berättar om projektet Energilagring för integritet kring smarta elmätare - STOMP. I projektet undersöks möjligheten att förbättra integriteten för prosumenter genom att använda realistiska energilagringsystem för att fysiskt ändra konsumtionsmönstret hos prosumenten samt vilka integritetsmått som är bäst lämpade.

תגובות


bottom of page