top of page

VIDEO: Isak Öhrlund berättar om projektet On, off eller mittemellan

Isak Öhrlund från Uppsala Universitet forskar på marknadsbaserade styrmedel för att förändra elkonsumtion i hushåll och hos företag. Här berättar han om SamspELs-projektet On, off eller mittemellan, som tittar på hur konsumenter i ett mikronät med solceller och batterier kan förmås att öka sin egenanvändning genom både prissignaler, samt återkoppling och information om mikronätets miljöpåverkan.


I projektgruppen ingår en tvärvetenskaplig sammansättning av forskare från Uppsala Universitet, KTH, RISE, samt företaget Ferroamp och det kommunala bostadsbolaget.


Lär dig mer om projektet i den här korta videon:

Comments


bottom of page