top of page

VIDEO: Nu finns 10 snabba projektpitchar i videoformat på Framtidens Elsystem!

Den 8e oktober hölls en workshop för projektledare inom SamspEL och ERA-Net Smart Grid Plus, där ett antal av de pågående projekten gavs möjligheten att pitcha sitt projekt på 3 minuter.


Deltagarna på workshopen fick på så sätt på bara 30 minuter en bred inblick i det spännande forsknings- och innovationsarbete som pågår inom programmen. Projekten som presenterades handlade om allt från hur batterier kan styras för att ge både lokal och nationell nätnytta, hur mikronät kan samverka med distributionsnätet, till metoder för att analysera prosumenters roll i elsystemet och hur vi hanterar stora datamängder från elnätet med bristande datakvalitet.


Varje projektpitch kan hittas under respektive projekt här på Framtidens Elsystem, och de 10 pitcharna finns också att se samlat på YouTube.Comments


bottom of page