lampor2.png

Affärsmodeller för elmarknaden

Informationsutbyte för effektiv och säker marknadsstyrd aktivering av distribuerade flexibla resurser

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Pågående

Varaktighet

2019-02-01

2021-06-30

Projektledare

Lars Nordström 

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska högskolan

Honor - Holistisk flexibilitetsmarknadsintegration av sektorsövergripande energikällor

Organisation

Foreseeti

Status

Pågående

Varaktighet

2019-09-01

2022-03-31

Projektledare

Joakim Nydren

Involverade aktörer

SWW Wunsiedel Gmbh, PSI Software AG, Kungliga Tekniska Högskolan, Technical University of Denmark, Danish Energy, Norwegian University of Science and Technology

Nya affärsmodeller i elnätet

Organisation

Sustainable Innovation

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-04-01

2020-03-31

Projektledare

Joachim Lindborg 

Involverade aktörer

Sustainable Innovation

Utveckling och validering av ny energiaktör (LSO) och teknisk plattform för energitjänster (ESP)

Organisation

KIC InnoEnergy Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-11-30

Projektledare

Fredrik Billing 

Involverade aktörer

KIC InnoEnergy, Power2U

Prissättning och efterfrågeflexibilitet i ett system dominerat av förnybar elproduktion

Organisation

Umeå universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-07-01 

2020-06-30

Projektledare

Runar Brännlund 

Involverade aktörer

Umeå Universitet

E-Regio

Organisation

KIC InnoEnergy

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-02-01

2020-03-31

Projektledare

Fredrik Billing 

Involverade aktörer

KIC InnoEnergy

FIWARE för Smarta nät-plattform

Organisation

E.ON

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-03-01

2020-02-28

Projektledare

Robert Westin 

Involverade aktörer

E.ON

FlexGrid - Affärsmodeller och teknisk demonstration för stora (batteri) energilagringsbaserade nätflexibilitetstjänster

Organisation

Power2U

Status

Varaktighet

Projektledare

Maksym Kunytsia

Involverade aktörer

Senaste nytt