top of page
lampor2.png

Elanvändare i samhället

Dansmästaren - Dansar elbilsägare efter det lokala elnätets pipa?

Organisation

Uppsala universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2021-01-01

2022-09-30

Projektledare

Cajsa Bartusch

Involverade aktörer

RISE AB, Stuns Stiftelse Upsala Science Park, Uppsala Parkeringsaktiebolag, Uppsala Universitet

Privata, kommersiella och offentliga elkonsumenter som flexibilitetsresurs

Organisation

Uppsala universitet

Status

Pågående

Varaktighet

2021-01-01

2023-06-30

Projektledare

Cajsa Bartusch

Involverade aktörer

Bright Energy AB, Ellevio AB, Stockholms kommun, Uppsala Universitet

Energilagring för integritet kring smarta elmätare - STOMP.

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-02 

2020-12-31

Projektledare

Daniel Månsson 

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

On, off eller mittemellan i flerbostadshus

Organisation

Uppsala universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-09-01 

2019-12-31

Projektledare

Cajsa Bartusch 

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan, RISE, Uppsala universitet, Eksta Bostads, Ferroamp

Prosumenters roll i ett föränderligt elsystem

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-09-01 

2021-06-30

Projektledare

Erik Ahlgren 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola AB

Smarta elnät – framtidens elnät för alla?

Organisation

Linköpings Universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-10-01 

2021-09-30

Projektledare

Harald Rohracher 

Involverade aktörer

Linköpings universitet, Umecon AB

Solbruket – Batterilager för ökad solelproduktion i det moderna lantbruket

Organisation

Rise Research Institutes Of Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-12-31

Projektledare

Magdalena Boork 

Involverade aktörer

RISE, Vattenfall

Systemintegrering för ökad förnybar elproduktion: organisatoriska möjligheter och hinder

Organisation

Rise Research Institutes Of Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-02-01

2021-12-31

Projektledare

Niklas Fernqvist 

Involverade aktörer

RISE, Chalmers Tekniska Högskola AB

Värdeskapande affärer: Företagens entreprenöriella egenskaper och dess påverkan på det teknologiskta innovationssystemet

Organisation

Rise Research Institutes Of Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-08-14 

2020-12-31

Projektledare

Niklas Fernqvist 

Involverade aktörer

RISE, Chalmers Tekniska Högskola AB

bottom of page