lampor2.png

Flexibilitet, energilager och elfordon

Modulär batterilagringslösning

Organisation

Comsys AB

Status

Pågående

Varaktighet

2018-12-12 

2021-06-30

Projektledare

Jonny Hult

Involverade aktörer

Volvo Bussar AB, Lunds Tekniska Högskola, Kraftringen Energi AB

Realtidsstyrning av Batterilager för Framtidens Flexibilitetsbehov

Organisation

Vattenfall

Status

Pågående

Varaktighet

2020-02-01

2022-07-29

Projektledare

Monica Löf

Involverade aktörer

Vattenfall, Boliden, Landskrona Energi

Hur kommersiella byggnader resurseffektivt kan balansera elsystemet genom förbrukningsflexibilitet

Organisation

Siemens

Status

Pågående

Varaktighet

2020-03-01

2023-12-31

Projektledare

Annah Dusenlund

Involverade aktörer

Siemens

Redox förmedlade flödesbatterier med billiga och miljövänliga material

Organisation

Uppsala universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2020-12-31

Projektledare

Reza Younesi 

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Batterilager för offentliga och kommersiella lokaler

Organisation

Sustainable Innovation i Sverige AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-10 

2018-10-31

Projektledare

Jan Kristoffersson 

Involverade aktörer

Sustainable innovation, Vattenfall Elanläggningar

DC-snabbladdning för fastighetsintegration i stadsmiljö

Organisation

ChargeStorm AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-12-31

Projektledare

Stefan Gabrielsson 

Involverade aktörer

Akademiska Hus, Chalmers Tekniska Högskola, Ferroamp, No Picnic, Wallenstam

Nätflexibla värmepumpar

Organisation

Rise Research Institutes Of Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-09 

2018-12-31

Projektledare

Markus Lindahl 

Involverade aktörer

Nibe, NODA, Vattenfall, RISE

Regional och lokal integration av el- och värmesystem via energilagring

Organisation

Uppsala universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2018-12-31

Projektledare

Magnus Åberg 

Involverade aktörer

Uppsala universitet

DELAKTIG - Distribuerat energilager som tjänst i ett förnyelsebart elsystem

Organisation

Multigrid Data Centers AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-07-01 

2020-05-31

Projektledare

Mattias Ganslandt 

Involverade aktörer

Multigrid Data Centers AB

En ny styrstrategi för nätanslutning av förnyelsebar energi - Bortom konceptet av virtuell synkronmaskinreglering

Organisation

Sustainable Innovation i Sverige AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-06-30

Projektledare

Joachim Lindborg 

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan, Sustainable innovation, Warmup Scandinavia

Prognostisering för styrning av lokalt batterilager

Organisation

Rise Research Institutes Of Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-01-03 

2020-12-31

Projektledare

Patrik Ollas 

Involverade aktörer

RISE, Uppsala universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Herrljunga Elektriska AB, Trä- och Möbelföretagen och Cell Solar Nordic AB

Organiska batterier för hållbar och ökad energieffektivitet i lokal energilagring

Organisation

Uppsala universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-10 

2018-12-31

Projektledare

Maria Strömme 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola, Lunds universitet, Uppsala universitet

Senaste nytt