top of page
lampor2.png

Flexibilitet, energilager och elfordon

100% elektrifiering av distributionsfordon - genom systemoptimering och nya affärsmodeller i godsterminaler

Organisation

Sustainable Innovation

Status

Pågående

Varaktighet

2021-07-09

2023-02-28

Projektledare

Roland Elander

Involverade aktörer

Bring E-commerce & Logistics AB, Linköpings Universitet, Lunds Universitet, Sustainable Innovation i Sverige AB

AI- och IoT-baserad distribuerad energiresurshantering för smart energilagring och automatiserad efterfrågestyrning

Organisation

Pamoja Cleantech AB

Status

Pågående

Varaktighet

2022-01-01

2023-12-31

Projektledare

Felix Anton Sippel

Involverade aktörer

Elektrifierade vägtransporter: laddinfrastrukturlösningar i närvaro och frånvaro av elväg.

Organisation

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut

Status

Pågående

Varaktighet

2021-01-01

2023-08-30

Projektledare

Jiali Fu

Involverade aktörer

Högskolan i Halmstad, Statens Väg och Transportforskningsinstitut (VTI), TRB

Hur kommersiella byggnader resurseffektivt kan balansera elsystemet genom förbrukningsflexibilitet

Organisation

Siemens

Status

Pågående

Varaktighet

2020-03-01

2023-12-31

Projektledare

Daniel Iggström

Involverade aktörer

Siemens

Realtidsstyrning av Batterilager för Framtidens Flexibilitetsbehov

Organisation

Vattenfall

Status

Pågående

Varaktighet

2020-02-01

2022-07-29

Projektledare

Monica Löf

Involverade aktörer

Vattenfall, Boliden, Landskrona Energi

Batterilager för offentliga och kommersiella lokaler

Organisation

Sustainable Innovation i Sverige AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-10 

2018-10-31

Projektledare

Jan Kristoffersson 

Involverade aktörer

Sustainable innovation, Vattenfall Elanläggningar

DC-snabbladdning för fastighetsintegration i stadsmiljö

Organisation

ChargeStorm AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-12-31

Projektledare

Stefan Gabrielsson 

Involverade aktörer

Akademiska Hus, Chalmers Tekniska Högskola, Ferroamp, No Picnic, Wallenstam

DELAKTIG - Distribuerat energilager som tjänst i ett förnyelsebart elsystem

Organisation

Multigrid Data Centers AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-07-01 

2020-05-31

Projektledare

Mattias Ganslandt 

Involverade aktörer

Multigrid Data Centers AB

EINPUT: Eleffekt som tjänst från distribuerat batterienergilager

Organisation

Primrock AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-12-01

2022-02-28

Projektledare

Mattias Ganslandt

Involverade aktörer

Primrock AB

Energilagring i hett vatten

Organisation

Climeon AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-01 

2017-12-31

Projektledare

Joachim Karthäuser 

Involverade aktörer

Climeon, Kungliga Tekniska Högskolan, RISE

Fluidkompressorn - demonstration av en ny princip för effektiv energilagring

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-04-01 

2018-04-30

Projektledare

Magnus Karlsteen 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola

Integrerade batterilager, för att möjliggöra omställningen mot ett fossilfritt Sverige

Organisation

Mälarenergi AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2021-12-31

Projektledare

Helena Olssén 

Involverade aktörer

Mälarenergi AB

Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar?

Organisation

Power Circle AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2020-05-01

Projektledare

Anna Wolf 

Involverade aktörer

Power Circle AB

Modulär batterilagringslösning

Organisation

Comsys AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2021-06-30

Projektledare

Jonny Hult

Involverade aktörer

Volvo Bussar AB, Lunds Tekniska Högskola, Kraftringen Energi AB

Nätflexibla värmepumpar

Organisation

Rise Research Institutes Of Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-09 

2018-12-31

Projektledare

Markus Lindahl 

Involverade aktörer

Nibe, NODA, Vattenfall, RISE

Organiska batterier för hållbar och ökad energieffektivitet i lokal energilagring

Organisation

Uppsala universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-10 

2018-12-31

Projektledare

Maria Strömme 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola, Lunds universitet, Uppsala universitet

Prognostisering för styrning av lokalt batterilager

Organisation

Rise Research Institutes Of Sweden AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-01-03 

2021-07-02

Projektledare

Patrik Ollas 

Involverade aktörer

RISE, Uppsala universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Herrljunga Elektriska AB, Trä- och Möbelföretagen och Cell Solar Nordic AB

Redox förmedlade flödesbatterier med billiga och miljövänliga material

Organisation

Uppsala universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2021-12-31

Projektledare

Reza Younesi 

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Regional och lokal integration av el- och värmesystem via energilagring

Organisation

Uppsala universitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2018-12-31

Projektledare

Magnus Åberg 

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Ta Ledningen - Laddning

Organisation

FreeThem Generation AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-11-10 

2018-12-15

Projektledare

Claes Fredriksson 

Involverade aktörer

Akademiska Hus, FreeThem Generation, Specificate Innovation, Wallenstam

Värmegolv som effektreserv

Organisation

Sustainable Innovation i Sverige AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2018-06-30

Projektledare

Joachim Lindborg

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan, Sustainable innovation, Warmup Scandinavia

VäxEL Växlande EffektregLering

Organisation

Sustainable Innovation i Sverige AB

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2020-04-30

Projektledare

Joachim Lindborg 

Involverade aktörer

ChargeStorm AB, Ferroamp, Ngenic, STUNS, Sustainable innovation, Upplands Energi

bottom of page